Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 12 2018

naras
21:31
8956 ecd3 500
Reposted fromoll oll viascorpix scorpix

February 17 2018

naras
20:21
9527 1c0a
Reposted frombadz-przy-mnie badz-przy-mnie viamayamar mayamar
Sponsored post
soup-sponsored
06:46
 
 
Reposted byZasadniczoNIE ZasadniczoNIE
20:08
8916 b0fc 500
Reposted frommoubp moubp vianiemaproblemu niemaproblemu
naras
20:08
Czuje się beznadziejnie. Nie chodzi o to, ze czuje się, źle. Po prostu brak mi nadziei, że będzie lepiej.
— Kacper Pietruszewski

July 05 2015

naras
21:50
Kocham swoje wspomnienia... Kocham je za to, że wszyscy w nich żyją. Wszyscy tam są...
— Swietłana Aleksijewicz, "Czasy secondhand"
Reposted from1923 1923
naras
21:50
Przełknęła łzy, a ból zamknęła w głębokiej szufladzie gdzieś na dnie serca.
— Manel Loureiro – Apokalipsa Z: Gniew sprawiedliwych
Reposted fromnyaako nyaako
naras
21:49
6123 16f6
Reposted fromFizli Fizli
naras
21:49
6128 23e4
Reposted fromFizli Fizli
naras
21:45
6289 357d
Reposted fromawkwardx awkwardx
naras
21:45
Chciałam mieć tylko kogoś, dla kogo mogłabym umrzeć. To najsilniejszy narkotyk, prawda?
— Amy Winehouse
Reposted fromlekkaprzesada lekkaprzesada
naras
21:44
6311 68ed
Reposted fromBoomGifs BoomGifs
naras
21:44
6343 63c0
Reposted fromApch Apch
naras
21:43
6357 d837
Reposted fromlyapics lyapics
naras
21:43
6362 a1df 500
Reposted fromlyapics lyapics
naras
21:38
6437 fad6
Reposted fromtrueloveortruepain trueloveortruepain
naras
21:36
Kiedys to do mnie pisałeś: kocham Cie i tęsknię cholernie. Dziś ja umieram, zaś Ty masz kogoś, komu to znów piszesz
— Loca
Reposted fromtakiezycieeee takiezycieeee
naras
21:33

Będzie dobrze. Teraz będzie najtrudniej, a potem będzie już dobrze.

— Stephen King
Reposted frompasazerka pasazerka viatooskaa tooskaa
naras
21:32
Kochać to znaczy czekać na kogoś bez względu na to, czy przyjdzie, czy nie.
— znalezione
Reposted fromblackismycolour blackismycolour viakatalama katalama
naras
21:28
6140 69b3 500
Reposted fromB-like-butter B-like-butter viamrautyna mrautyna
naras
21:27
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...